2
nov
2017
Afrika, Månadsbrev
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – OKTOBER 2017

FONDEN 

Fonden steg 5,7% i oktober, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 2,1%. Bästa marknad i Afrika var Zimbabwe som steg 50,2%, följt av Sydafrika (+5,8%), medan sämsta marknader var BRVM, en samlingsbörs för bl.a. Elfenbenskusten, Senegal och Togo (-2,3%), och Uganda (-1,1%). Den svenska kronan försvagades samtidigt med 2,3% vilket bidrog positivt till absolutavkastningen i fonden.

På landnivå tjänade fonden på övervikter i Egypten och Nigeria. Undervikterna mot Marocko och Kenya gav största negativa bidrag. På sektornivå var det övervikten i bank & finans samt aktieval i dagligvaror som bidrog mest positivt, medan vi förlorade på undervikter i telekom samt basindustri. Våra innehav inom industri och sällanköpsvaror i Egypten (t.ex. El Swedy, Egypt Kuwait Holding och GB Auto) fortsätter att gå bra, samtidigt som våra nigerianska banker (t.ex. UBA och Zenith Bank) sett ökat intresse. Vi har under månaden ökat våra positioner i Zenith Bank, vars rapport visade på fortsatt potential, samt i egyptiska Commercial International Bank. (förändringar i SEK)

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna gick sämre (+2,1%) än övriga Frontiermarknader (+5%) och återigen var det kronförsvagningen som gjorde att MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index slutat månaden på plus. Den enormt stora uppgången i Zimbabwe (+50,2%) drar alltfler nyfikna blickar till sig. Dessvärre skall detta inte ses som ett tecken på förbättrade utsikter, snarare tvärtom. Det råder sedan länge en stor kontantbrist i landet och sedan centralbanken började trycka ”Bond notes” (ett parallellt betalningsmedel stött av lån från afrikanska utvecklingsbanken) har rädslan för inflation ökat markant och många söker sig därför till börsen för att försöka bevara värdet på sina besparingar. Även om den officiella inflationen är under 1% rapporteras det om tomma hyllor i butikerna och prisökningar på mellan 50-150% för vissa stapelvaror den senaste månaden. Risken att vi får ett nytt 2008 med hyperinflation är tyvärr väldigt stor.

Nigeria (+4.3%) är bland världens största mottagare av remitteringar och Världsbanken uppskattar att landet kommer ta emot USD 22 mdr i år, en ökning med cirka 5% jämfört med 2016. Världsbanken uppskattar också att omkring USD 2 mdr betalas i avgifter för dessa överföringar.

IMF har varit på återbesök i Egypten (-0.4%) för att utvärdera och följa upp de reformer som påbörjats sedan devalveringen i november förra året. Inget tyder på något annat än IMFs fortsatta stöd och att det tredje lånet på USD 2mdr betalas ut enligt plan.

Valet i Kenya (+0,6%) fortsätter att dominera nyhetsflödet. In i det sista var det osäkert om omvalet, planerat till den 26 oktober, skulle hållas. Oppositionskandidaten Odinga valde i slutändan att bojkotta valet då han inte ansåg att det skett tillräckligt med förändringar i valkommissionen (som fick skulden för att valet i augusti ogiltigförklarades) för att garantera ett rättvist val denna gång heller. Den 30 oktober förklarade så valkommissionen sittande president Kenyatta återigen som vinnare med 98% av rösterna. Valdeltagandet var dock väldigt låga 39% jämfört med 80% vid valet i augusti, vilket förstås gör att legitimiteten av valet kan ifrågasättas. I skrivande stund har Odinga sagt att han inte kommer att överklaga resultatet (men inte heller hindra att någon annan gör det) utan istället skapa ”en medborgarregering” och manar istället till protester och en ekonomisk bojkott. Den förhöjda politiska risken kvarstår således i Kenya vilket kommer leda till lägre ekonomisk aktivitet.

I Ghana (+4%) återhämtade flera av de största bankerna i takt med att bilden över kapitalbehovet klarnade och det stod klart att de flesta av dem inte kommer att ha några problem med att möte de höjda kraven från december 2018. (förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec