5
dec
2017
Afrika, Månadsbrev
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – NOVEMBER 2017

FONDEN

Fonden steg 4,3% i november, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index (SEK) som steg 1,9%. Bästa marknad i Afrika var Sydafrika som steg 8,9%, följt av Kenya (7,9%), medan sämsta marknader var Zimbabwe (-36,3%), och Egypten (-1,8%). Den svenska kronan var i princip oförändrad mot USD.

Även om Egypten var en av de sämsta marknaderna på indexnivå var det våra innehav där som gav den största relativa överavkastningen jämfört med jämförelseindex då i princip alla våra innehav steg mellan 10 och 20% under månaden. Vår övervikt mot Ghana & Nigeria bidrog också positivt till den relativa avkastningen. Återigen var det undervikterna i Kenya och Marocko som bidrog mest negativt relativt index. På sektornivå var det våra innehav i sällanköpsvaror samt verkstad som bidrog mest positivt, medan vi förlorade på undervikter i telekom samt fastigheter. Den egyptiska biltillverkaren GB Auto avslutade månaden väldigt starkt och stod för ungefär hälften av överavkastningen i november. Parlamentet förväntas fatta beslut om förändringar i skattelagstiftningen (vilket kommer att gynna inhemskt producerade bilar istället för importerade bilar som det är idag) i januari/februari nästa år vilket i kombination om stigande förväntningar om räntesänkningar kommer att påverka GB Auto positivt.

Vi har under månaden ökat i egyptiska Cleopatra Hospital, som kom med en bra rapport samtidigt som bolaget håller på med en nyemission för att finansiera ytterligare expansion. Bolaget befinner sig i en spännande fas i bransch i omvandling. De driver idag fyra sjukhus i Cairo och planerar förvärv av ytterligare två. Förutom att gynnas av samordning av inköp och administrativa funktioner har de lyckts väl med att bygga ett varumärke som inger förtroende.

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna gick sämre (+1,9%) än övriga Frontiermarknader (+2,2%) .

Mugabes 37-åriga styre i Zimbabwe (-36,3%) fick ett snabbt slut efter att militären gick in och intervenerade. Den utlösande faktorn ser ut att ha varit Mugabes försök att bana väg för sin fru som efterträdare genom att sparka vice-presidenten Mnangagwa. Efter Mugabes mer eller mindre tvingade avgång svors Mnangagwa in som president och håller som bäst på att sätta ihop en ny regering. Förhoppningarna om att Zimbabwe återigen skall närma sig omvärlden och förtydliga/förbättra regler kring utländskt ägande ökade efter Mnangagwas första presidenttal. De senaste åren har slagit hårt mot ekonomin och det kommer ta tid innan vi ser förbättringar. Även i Kenya (+7,9%) har den politiska situationen klarnat efter att högsta domstolen nekat prövningstillstånd för de överklaganden som lämnats in efter valet den 26 oktober, och den 28 november svors Kenyatta in som president för sin andra president period. Marknaden gick starkt på beskedet lett av telekomoperatören Safaricom (som noterade nytt all-time-high) samt den ledande banken Equity Bank. Nigeria (+0,6%) sålde under månaden Eurobonds till ett värde av USD 3 mdr. Intresset var stort och USD 1,5 mdr såldes med 10-års löptid till 6,5% och USD 1,5 mdr med 30-års löptid till 7,625%. BNP för tredje kvartalet visade på en tillväxt med 1,4%, en förbättring jämfört med andra kvartalet (+0,7%). Ökningen var framförallt drivet av oljesektorn som gynnades av ökad produktion samt högre priser. I Egypten (-1,8%) fortsätter inflationstrycket att minska, 30,8% i oktober jmf med 31,6% i september. Den fortsatt höga inflationen bidrog till att centralbanken behöll räntan oförändrad på 18,75%. Det fanns förhoppningar om en sänkning som nu flyttats till nästa möte i december. Då bör inflationen kommit ner markant tack vare baseffekter då den höga inflationen framförallt är ett resultat av devalveringen i november förra året. De flesta ekonomer förväntar sig sedan ett flertal sänkningar under 2018 vilket bör vara positivt för marknaden. Även i Ghana (+3,1%) minskar inflationstrycket. I oktober ökade priserna med 11,6% jämfört med en ökningstakt på 12,2% i september. Marknaden fick därför en oväntad räntesänkning från centralbanken som justerade styrräntan till 20% från 21%. Den ghanesiska Cedin hjälptes dock inte av detta och är en av de sämsta valutorna i Afrika med en försvagning på nästan 7% mot USD hittills i år.

Tundra’s Mattias utanför en av Cleopatra Hospitals sjukhus i Kairo.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec