4
jan
2018
Afrika, Månadsbrev
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – December 2017

FONDEN

Fonden steg 0,7% i december och slutar 2017 på +26.1, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index i såväl december (-1%) som på helåret (+20.2%). Bästa marknad i december i Afrika var Namibia som steg 16,5%, följt av Uganda (11,8%), medan sämsta marknader återigen var Zimbabwe (-19,8%), samt Kenya (-4,7%). Det var ett bra år i Afrika och de flesta aktiemarknaderna gick bättre än Världsindex (MSCI World +10,2%), bäst gick Zimbabwe (+148%), Malawi (+49,3%) och Ghana (+30,9%), medan Botswana (-11,7%), BRVM, en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Benin och Elfenbenskusten, (-10,3%) och Rwanda (-9,1%) var årets förlorare. Den svenska kronan stärktes 1,5% under månaden och med nästan 10% på helåret  vilket minskade avkastningen omräknat till SEK.

Fondens överavkastning i december kom främst från våra övervikter i Egypten samt undervikter i Marocko och Kenya. Mest negativt relativt index bidrog övervikten i Nigeria samt undervikten i Mauritius. På sektornivå var det våra innehav i hälsovård och sällanköpsvaror som bidrog mest positivt, medan vi förlorade på undervikter i dagligvaror och energi. Omstöpningen av fonden i maj har en stor del i överavkastningen på helåret då vi kunnat exponera oss mot Egypten, vilket tillsammans med Nigeria varit de två största bidragsgivarna relativt index på landnivå. Den egyptiska biltillverkaren GB Auto fortsatte väldigt starkt i december och stod för ungefär hälften av överavkastningen. Det förväntade parlamentsbeslutet om skatteförändringar (vilket kommer att gynna inhemskt producerade bilar gentemot importerade) i januari/februari i år tillsammans med förväntningar om räntesänkningar fick aktien att reagera positivt. I december adderade vi tre nya innehav i fonden, bryggeriet Nigerian Breweries och matbutikskedjan Shoprite samt förpackningsbolaget Nampak. Gemensamt för bolagen är att utsikterna förbättrats under en tid och det i vår mening inte återspeglas i värderingarna. (alla förändringar i SEK)

 

Produktionslinje på Nigerian Brewery.

 

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna gick sämre (MSCI EFM Africa xSA -1%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC +1,5%) i december, även på helåret (+10,8% respektive +25,8%). Flertalet större marknader steg dock mer än 20% (t.ex. Nigeria, Ghana och Kenya) under 2017 och de mycket talare för att 2018 kan bli minst lika bra. Det är framförallt i de stora ekonomierna Nigeria och Egypten som ser allt ljusare ut, men även Ghana är på rätt väg. Valet av Ramaphosa till ny partiledare för ANC i Sydafrika får också ses om ett steg i rätt riktning även om nästa val inte är planerat förrän 2019.

I Egypten (dec -1,3%, 2017 -5,4%) föll inte inflationen lika mycket som förväntat i november, vilket antagligen var det största skälet till att centralbanken vid sitt sista möte för året den 28 december behöll räntan på 18,75%. Under 2018 förväntas inflationen falla tillbaka kraftigt och vi lär få se ett antal räntesänkningar under året, vilket bör bli bra för börsutvecklingen och även ge en skjuts åt ekonomin. I Nigeria (dec -0,5%, 2017 +23,3%) visade inköpschefsindex på ökad ekonomisk aktivitet för åttonde månaden i rad (55,9 i november, jämfört med 55,0 i oktober). Det förbättrade ekonomiska läget har också visat sig i större inflöden från utländska portföljinvesterare som under tredje kvartalet ökade investeringarna med omkring 260% jämfört med samma period 2016, till USD 2,8 mdr varav omkring 70% gick till aktiemarknaden. Valutareserven har delvis som en följd stigit till USD 38,2 mdr, den högsta nivån på drygt 3 år. Ghanas (dec +0,7%, 2017 +30,9%) president Akufo-Addo höll en uppmärksammad presskonferens tillsammans med Frankrikes president Macron i samband med ett besök i Accra. Akufo-Addo sa bland annat att länderna i Afrika inte kan fortsätta fatta beslut baserat på vad omvärldens förväntade stöd eller bidrag då det inte hade fungerat historiskt och inte heller kommer fungera i framtiden. Afrikas länder måste komma bort från att fokusera på vad andra kan göra för dem, och istället fatta beslut utefter hur man bäst tar tillvara på de förutsättningar som finns. Talet fick stor spridning och hyllas bland många som en viktig signal till såväl Afrikas ledare som invånare. Världsbanken sänkte den förväntade tillväxten 2018 i Kenya (dec -4,7%, 2017 +22,4%) bland annat på grund av effekterna från torkan och räntetaket. Tillväxten förväntas nu bli 4,9% mot 5,5% tidigare. Mer positivt var statistik över tredje kvartalet som visade på ökade turismintäkter (+15,6%), kaffeexport (+13,8%) och dessutom ökade remitteringar från diasporan (+8,9%).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec