15
jun
2017
Afrika
MÅNADSKOMMENTAR – MAJ

MARKNADEN

S&P Africa Frontier Total Return Index steg 11,3% i maj medan MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index steg 7,8%, bättre än andra frontier markets (MSCI Frontier Markets xGCC Net +3,4%). Nigeria steg hela 15,2% under månaden, Kenya steg 13,4% och Egypten steg 5,4%. Bästa afrikanska marknad i maj var Zimbabwe, +20,9%, följt av Nigeria och Kenya. Namibia var sämsta marknad (-3,2%) följt av Ghana som föll 2,7%. (alla förändringar i SEK)

Under maj införde Nigerias centralbank ett nytt ”valutafönster” där utländska investerare ska kunna handla nairan. Införandet av det nya valutafönstret mottogs först med viss skepsis, men allteftersom månaden gick och marknaden fick mer information steg acceptansen markant och bland månadens vinnare i fonden återfinns ett flertal av våra nigerianska banker. I början av juni genomfördes ytterligare förbättringar av valutafönstret och vi ser mycket positivare på potentialen i Nigeria nu. Vi har länge påtalat att vi ser en fungerande valutahandel som en förutsättning för att utländska investerare ska återfå förtroendet, och det ser ut som att vi är på väg dit nu, även om det är en bit kvar. Beslutet om Nigeria får vara kvar i MSCIs Frontier Markets-index bör komma den 20:e juni, och vi tror att de tagna åtgärderna är tillräckliga för att inte bli utslängd.

Inledningen på juni har varit stark och förutsättningarna för fortsatt positiv utveckling är goda tack vare de klart förbättrade utsikterna för Nigeria tillsammans med vår positiva syn på Egypten.

FONDEN

Två viktiga förändringar har skett i fonden under maj månad. 1) Fonden har bytt namn, placeringsregler och jämförelseindex per den 29 maj. Läs mer här. 2) Vi beslöt oss också för att använda valutakursen från det nya valutahandelsfönstret, vilket ledde till en negativ engångseffekt på fonden som sjönk 8,4% på implementeringsdagen den 5:e maj. Läs mer här. Omplaceringarna i fonden inleddes den 29 maj och per månadsskiftet var knappt 30% av kapitalet placerat i Egypten, medan Nigeria minskat till drygt 40%. Vi har hittills investerat i 13 bolag i Egypten där vi ser stor potential när ekonomin börjar återhämta sig från chocken av devalveringen i höstas. Vårt grundscenario är att allteftersom ekonomin anpassar sig till de nya prisnivåerna kommer investeringar ta fart efter år av uppdämd efterfrågan som inte kunde mötas p.g.a. valutabrist. Konsumentbolagen, som sett försäljningsvolymerna halveras i vissa fall, kommer återigen öka leveranserna i takt med att konsumenterna vänjer sig. Omvärldens intresse har ökat under våren och utlänningars aktie- och obligationsinvesteringar har ökat under våren.

Fonden sjönk 1,7% i maj, sämre än jämförelseindex som steg 11,8%. Notera att fonden bytte jämförelseindex den 29 maj och att inget av indexen ännu har börjat använda valutakursen från det nya valutafönstret i Nigeria. Vi räknar med att även fondens nya jämförelseindex kommer byta källa för valutan inom kort. (alla förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec