7
jul
2017
Afrika
Månadskommentar – juni

Marknaden

MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index steg 1,6%, bättre än andra frontier markets (MSCI Frontier Markets xGCC Net -1,5%). Nigeria steg 6,9% under månaden medan Egypten, Ghana och Kenya föll 5,4%, 2,5% respektive 1,9%. Bästa afrikanska marknad i juni var återigen Zimbabwe, +17,1%, följt av Nigeria. Namibia var sämsta marknad (-5,5%) (alla förändringar i SEK)

I Egypten fortsatte reformarbetet för att få bättre balans i ekonomin. Bland återgärderna märks bl.a. en höjning av momsen till 14% (från 13%) samt kraftigt sänkta subventionerna på bensin, diesel och gas. Priset på bensin höjdes som en effekt med omkring 50% medan gasolpriset höjdes med 100%. Efter höjningen kostar en liter 92-oktanig bensin EGP 3,50 (USD 0,2), vilket fortfarande är långt under inköpskostnaden, och vi kan förvänta oss ytterligare prishöjningar framöver. Samtidigt dubblades bidraget alla egyptier får för inköp av diverse basvaror (t.ex. bröd) från EGP 21 till EGP 50 per månad. Regeringen införde även en omsättningsskatt på aktiehandeln.

I Nigeria har det nya valutafönstret för utlänningar bidragit till ökad omsättning och stigande börs. Majoriteten av pengarna verkar dock ha letat sig in i räntemarknaden där t.ex. 3- månadersobligationen ger ca 16% ränta. På börsen gick de flesta bankaktier generellt mycket starkt på det nyvaknade intresset men fick sig dock en törn när oron för kreditförluster steg igen i samband med att mobiloperatören Etisalat Nigeria inte fullgjorde sina låneförpliktelser och övertogs av ett konsortium av banker som totalt lånat ut USD 1,2mdr. Konsumentbolagen har det fortsatt tufft och exempel på det är Unilever Nigeria och Guinness Nigeria, som annonserat nyemissioner på USD 150m respektive USD 100m för att lösa lån och andra leverantörsskulder.

Kenyas BNP för Q1 växte med 4,7%, den lägsta tillväxttakten sedan Q4 2013 och var betydligt lägre än förväntningarna. Såväl det i höstas införda räntetaket som dåliga skördar nämns som förklaringar. Inflation som stigit flera månader i rad överaskade dock positivt och sjönk tillbaka till 9,2% i juni (från 11,7% i maj). Det kan möjligtvis hjälpa sittande president Kenyatta inför valet i början av augusti som annars verkar bli jämnare än tidigare trott.

Fonden

Omstruktureringsarbetet i fonden har fortsatt och gett en positiv effekt på relativavkastningen, samtidigt som den underliggande marknadsutvecklingen också varit positiv. Fonden steg med 4,4%, klart bättre än jämförelseindex som steg 1,6%. På landnivå bidrog våra övervikter i Nigeria och Egypten mest till fondens överavkastning, medan undervikten i Mauritius bidrog negativt. På sektornivå var det framförallt övervikt och aktieval inom finans och dagligvaror som bidrog mest positivt, medan övervikten i sällanköpsvaror samt undervikten i energibolag bidrog marginellt negativt. Vi förväntar oss mer avvaktande handel framöver i väntan på halvårsrapporterna. (alla förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec