17
aug
2017
Afrika
Månadskommentar – juli

Marknaden

MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index steg 1,1%, bättre än andra frontier markets (MSCI Frontier Markets xGCC Net -2,8%). Nigeria steg 5,1% under månaden, Egypten föll 0,5%, Ghana steg 10,1% och Kenya 2,6%. Bästa afrikanska marknad i juli var Ghana följt av Nigeria. Tanzania var sämsta marknad (-4,1%). Den svenska kronan stärktes med 4% mot USD vilket bidrog negativt till avkastningen omräknat till SEK. (alla förändringar i SEK)

Juli blev en slagig månad med avvaktande handel inför de kommande halvårsrapporterna som började släppas i slutet av månaden. Egypten inledde juli starkt, men föll tillbaka mot slutet av månaden efter ett par besvikelser bland rapporterna från bl.a. ståltillverkaren EZZ Steel och några konsumentbolag. På makrosidan höjde centralbanken återigen oväntat räntan med 2%-enheter till 18,75%. Marknaden hade inte väntat sig någon höjning och beskedet gör det mindre sannolikt med sänkningar under hösten även om centralbanken återigen sade att höjningen var temporär. Inflationen ökade till 32% (från 30,6% i juni) bl.a. som en effekt av subventionsminskningarna föregående månad. Det egyptiska pundet fortsätter att vara en av de mest undervärderade valutorna och räntehöjningen attraherade än mer flöden. Valutareserven uppgår nu till USD 36mdr, dubbelt så mycket som för ett år sedan.

I Nigeria var marknaden inledningsvis mer avvaktande då omsättningen i det nya valutafönstret såg ut att mattas av, men det tog fart igen mot slutet av månaden och per den 1 augusti gick MSCI över till att använda NAFEX-kursen i sina indexberäkningar (något vi gjorde redan i maj). Det resulterade i att MSCI Nigeria föll 13% den dagen och att fondens jämförelseindex föll 3,9%. Detta kommer dock återspeglas först i sammanställningen för augusti. Beskedet är en viktig signal till marknaden att NAFEX fungerar och bör öka intresset för Nigeria framöver.

I Kenya handlade det alltmer om presidentvalet som hölls den 8 augusti. Månadens vinnarmarknad Ghana fick stöd av en oväntat stor räntesänkning (1,5%-enheter jämfört med förväntade 1%-enhet) till 21%. Inflationen fortsätter att falla och var 12,1% i juni.

Fonden

Fonden föll 1,3%, sämre än jämförelseindex som steg 1,1%. På landnivå bidrog våra övervikter i Nigeria och Ghana mest positivt relativt index, medan övervikten i Egypten och undervikten i Kenya bidrog negativt. På sektornivå var det framförallt övervikt och aktieval inom finans och hälsovård samt undervikt i telekom som bidrog mest positivt, medan våra innehav i dagligvaror och basindustri gick klart sämre än motsvarande i index och således bidrog mest negativt. Under månaden har vi minskat något i nigerianska banker och helt sålt våra innehav i Dangote Cement och Presco efter stark kursutveckling. Vi passade även på att ta hem vinster i egyptiska snackstillverkaren Edita och istället öka i den ledande juicetillverkaren Juhayna Food. (alla förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec