11
maj
2017
Afrika
MÅNADSKOMMENTAR – APRIL

MARKNADEN

S&P Africa Frontier Total Return Index steg 2,2% i april, bättre än andra frontier markets (MSCI Frontier Markets xGCC Net +0,8%). Nigeria steg 2,3% under månaden medan Kenya steg 2,4%. Bästa marknad i april var Zambia, +9,4%, följt av Ghana +3,9%. BRVM (samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten m.fl.) var sämsta marknad (-2,9%) följt av Rwanda som föll 1,3%. (alla förändringar i SEK)

Den viktigaste nyheten i april var starten av “Investors’ & Exporters’ FX window” av centralbanken i Nigeria (CBN) som introducerades i slutet av april. I det nya fönstret skall importörer och exportörer, finansiella aktörer m.fl. handla nairan fritt till det pris de kommer överens om, d.v.s. marknadsprissättning. CBN förbehåller sig dock rätten att intervenera om de anser att det behövs. Valutan föll direkt till NGN375 per USD jämfört med den officiella kursen på 315, men den inledande veckans handel var av allt att döma väldigt begränsad. Vi har till följd av denna åtgärd valt att tills vidare värdera våra nigerianska innehav på kursen från detta fönster. Övergången slog igenom den 5 maj då fonden backade 8,4%. Vi ser en bättre fungerande valutamarknad som nödvändig för att få igång ekonomin igen, men det kommer ta tid för utländska investerare att återfå förtroendet för den nigerianska marknaden och det stärker oss i vårt beslut om att stöpa om fonden till Tundra Frontier Africa, vilket träder i kraft den 29 maj.

President Buhari vill ha senatens godkännande att låna USD 6mdr från Kina för att investera i tågnätet. Lånet annonserades i samband med statsbesöket i Kina förra året.

Inflationen i Nigeria fortsätter ner, från 17,8% i februari till 17,3% i mars. Även i Ghana faller inflationen, 12,8% i mars jämfört med 13,2% i februari. Det var den lägsta nivån sedan september 2013. I Kenya brottas man dock fortfarande med effekterna av torka och nu senast en invasion av tusenfotingar (på engelska ”armyworms”) vilket slår mot odlingar. Kenyas inflation i april steg till 11,3% från 10,3% i mars.

FONDEN

Fonden steg 2% i april, marginellt sämre än jämförelseindex som steg 2,2%. På landnivå tjänade fonden relativt mest i Sydafrika (via teleoperatören MTN där Nigeria är största intäktsgeneratorn), medan undervikten i Mauritius bidrog mest negativt. Sektormässigt tjänade vi på rätt aktieval i telekom samt bank & finans, medan fondens övervikt i energibolag bidrog mest negativt. Under månaden har fonden bland annat ökat exponeringen mot MTN. (alla förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec