28
mar
2018
Nyheter, Sustainable
Kort Hållbarhetsöversikt 2017

Fondbolagens förening har tagit fram en mall för redovisning av fondbolagens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsöversikten riktar sig till sparare och ger en överblick av hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med konkret uppföljning av hur detta arbete har skett i praktiken under föregående år. Här hittar du Tundra Fonders Hållbarhetsöversikt.

För en mer detaljerad beskrivning: Hållbarhetsöversikt 2017.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec