5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2020
FONDEN Fonden sjönk med 4,2% jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 7,1% under månaden. Vår undervikt i Bank & Finans och Material (främst gödselmedel) bidrog mest...
Läs mer...

5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2020
FONDEN Fonden steg 2,6% under maj månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 4,2% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,8%. Värt att notera var...
Läs mer...

5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2020
FONDEN Fonden steg 8% (SEK) i maj jämfört med jämförelseindexet som steg med 9,3% (SEK). Den positiva utvecklingen på frontier- och mindre  tillväxtmarknader fortsatte under månaden, och Vietnam gick bättre...
Läs mer...

5
jun
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MAJ 2020
FONDEN Fonden backade -0,8% i maj, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 0,1%. Fonden har hittills i år fallit med -19,1%,...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 10,3% under april månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 5,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,7%. Fondens delportfölj i Pakistan...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 21,7%, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 18,4% under månaden. Vår övervikt för cyklisk Basindustri, primärt cementsektorn, gav god utdelning under månaden och...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg med 20,6% (SEK) i april jämfört med jämförelseindexet som steg 14,1% (SEK). Under månaden återhämtade marknaden sig när optimismen ökade för ett gradvis återöppnande av ekonomin, affärer-...
Läs mer...

8
maj
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 4,5% i april, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 3,1%. Fonden har hittills i år fallit med -18,4%,...
Läs mer...

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2020
FONDEN Fonden föll 20,7% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 19,2%. Det var en månad där eventuell överavkastning handlade primärt om vad man inte ägde....
Läs mer...

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2020
FONDEN Fonden föll 28,5% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 28,2%. Det var den enskilt sämsta månaden sedan finanskrisen 2008 och givet att nedgången...
Läs mer...