2018

Uppdaterad 2018-04-17

Stängda dagar:
Tundra Frontier Africa – Jan 1, Mar 30, Apr 2, Maj 1, 10, 29, Jun 6, 15, 22, Aug 22-23, Okt 1, Nov 20, Dec 24-26, 31

Tundra Pakistan Fund – Jan 1, Feb 5, Mar 23, 30, Apr 2, Maj 1, 10, Jun 6, 8, 15, 22, Aug 14, 22, 23, Sept 20-21, Nov 20, Dec 24-26, 31

Tundra Sustainable Frontier Fund – Jan 1, Mar 30, Apr 2, Maj 1, 10, Jun 6, 22, Dec 24-26, 31

Tundra Vietnam Fund – Jan 1, 23-24, Feb 14-20, Mar 30, Apr 2, 25, 30, Maj 1, 10, Jun 6, 22, Dec 24-26, 31