16
Jun
2017
Africa, News, Pakistan, Reports, Sustainable, Vietnam
Frontier Markets – Where will you be invested in three years?

On June 1st, Pakistan was formally upgraded to emerging market status by MSCI. In June 2018, Argentina is a probable upgrade candidate and in 2-3 years it is realistic that Vietnam may be upgraded. For Tundra, the main attraction for investing in frontier markets has always been to be an early investor in markets of future significance. The classification put on a market is of less importance to us. This and the answer to the question “Where will you be invested in three years?” is discussed in the report below.

Read the full report here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec