6
Feb
2015
Monthly updates, News
TUNDRA FONDER – MONTHLY LETTER JANUARY 2015

In January crossed SEK 2 billion (USD 240 million) in assets under management for the first time ever. We are grateful for the trust investors have shown us and are pleased to see that frontier markets are getting on the radar screen of more investors.

• Frontier markets fell 6% in USD terms.

• Oil exporting countries, including index heavy weight Nigeria, continued to struggle.

• Pakistan outperformed rising 6% in USD terms.

Read the entire update here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec