4
Jun
2019
Africa, News, Pakistan, Sustainable, Vietnam
Trading halt in our funds

Our funds will be closed for trading due to Eid-al-Fitr and National Day in Sweden on the following days:

Tundra Frontier Africa closed June 4th-6th
Tundra Pakistan closed June 4th-7th
Tundra Sustainable Frontier closed June 4th-6th
Tundra Vietnam closed June 6th


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec