25
Aug
2020
News, Pakistan, Sustainable, Tundra in the news
ACCA roundtable discussion “Rebuilding a greener, more inclusive and prosperous recovery in Pakistan”

Tundras PM Shamoon Tariq participates in a roundtable discussion on “Rebuilding a greener, more inclusive and prosperous recovery in Pakistan” organized by Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) in Pakistan, Pakistan Business Council’s Centre of Excellence in Responsible Business (CERB) and Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG).

See the discussion here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec