27
Feb
2018
News, Pakistan, Tundra in the news
Express Tribune: Sweden-Based Fund Working on Pakistan’s Image Problem

Pakistan has a good story to tell! In conversation with the Express Tribune, Tundra’s CEO, Jon Scheiber, and Vice CIO, Shamoon Tariq, discuss the composition and focus of the investor delegation, as well as Pakistan’s future market prospects.

Read the full article here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec