19
May
2020
News, Pressmeddelanden
PRESS RELEASE – ANTONIA GIBSON NEW CEO AT TUNDRA FONDER

Antonia Gibson is appointed the new CEO at Tundra Fonder after Jon Scheiber leaves his current role after six years as CEO. Antonia Gibson, who until now has held the role of the company’s Chief Operating Officer, assumed her new role on the 15th of May.

Read the full press release here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec