13
Mar
2018
News, Tundra in the news
Daily Mirror, Sri Lanka: ”Sri Lanka is a big bet for us,” says Tundra Fonder

Sri Lanka’s Daily Mirror comments on the CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum 2018. The article focuses on how greater liquidity in the Colombo Stock Exchange (CSE) is paramount for attracting greater foreign investor interest. Retaining this interest may be contingent on strong ESG and transparency standards. To read more, please click here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec