Sustainable Frontier

Per den 6 november fusionerades Tundra Frontier Opportunties och Tundra Sustainable Frontier och de sammanlagda tillgångarna förvaltas nu under namnet Tundra Sustainable Frontier Fund. Läs mer här.

 

”I Nigeria, Pakistan, Vietnam och Bangladesh bor det fler människor än i EU men det samlade börsvärdet är mindre än hälften av Stockholmsbörsens”

Frontier markets är de nya tillväxtmarknaderna. Länder som Vietnam, Bangladesh, Nigeria och Pakistan är på god väg att upprepa den ekonomiska tillväxtfas Indien och Kina redan genomgått. Utvecklingen drivs av en ung, snabbväxande befolkning som tack vare utbildning blir allt mer produktiv. Infrastrukturinvesteringar, urbanisering, utländska direktinvesteringar och ökad politisk stabilitet kombinerat med ekonomiska reformer bidrar också positivt.

Fonden tillämpar en hållbarhetsanalys i sin investeringsprocess. Fonden investerar ej i produktion och distribution av tobak, alkohol, vapen, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen. Även bolag som bryter mot FN-konventionerna exkluderas, såvida de inte initierar åtgärder inom 12 månader. Fondens hållbarhetsprocess baseras på s k Engagement där Tundra för en aktiv dialog med bolag som brutit mot konventionerna.

Tundra Sustainable Frontier A SEK
4
Jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 0,6% medan fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 4,0%. Avsaknaden av argentinska innehav var  den viktigaste anledningen till att fonden klarade sig väsentligt bättre än…

Läs mer...

14
Jun
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Samarbeten för att nå de globala målen

Som en del i vår ambition att bredda samarbeten med andra aktörer och stärka vår koppling till forskning bjöd Tundra in till frukost med utgångspunkt i FNs Sustainable Development Goals (SDGs)….

Läs mer...

12
Jun
2018
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Vietnam
KOMMANDE HELGDAGAR I VÅRA FONDER

Tundra Frontier Africa, Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra Pakistan Fund är stängda för handel den 15 och 18 juni på grund av lokala helgdagar. Den 22 juni är samtliga…

Läs mer...

5
Jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2018

FONDEN: Fonden föll 7,2% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 10,3%. Avsaknaden av innehav i Argentina gav ett positivt nettobidrag på närmare 6%…

Läs mer...

Tundra Sustainable Frontier Fund har tilldelats pris som årets Tillväxtmarknadsfond 2016 av Fondmarknaden.se med motiveringen ”Fonden förvaltas av en tydligt nischad specialist på frontiermarknaderna och har under året, samt under en längre tid, levererat mycket goda resultat. Utmärkande för bedömningen inom denna fondkategori har varit en justering för enskilda länderfonder med syftet att analysera breda tillväxt- och frontiermarknadsfonder. Med hänsyn till detta samt övriga nyckeltal har vi utsett TundraSustainable Frontier  Fund till årets bästa fond inom kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder 2016.

Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Sustainable A 203.15 SEK 0.4 -3.6 7.8 20.2 31.1 103.2 15 Aug 2018
Tundra Sustainable C 19.5 EUR -0.5 -5.1 1.5 9.3 18.3 54.9 15 Aug 2018
Tundra Sustainable D 21.28 USD -1.1 -9.1 -4.4 5.2 20.8 12.5 15 Aug 2018
Tundra Sustainable F 19.5 EUR -0.5 -5.1 1.5 9.3 - 24.6 15 Aug 2018
Tundra Sustainable E 186.13 NOK 0.1 -4.9 -1.1 12.2 - 18.8 15 Aug 2018

FONDFAKTA

Startdatum: 2013-04-02 (Klass A)
Förvaltningsavgift/år: 2,5%
Insättnings-/Uttagsavgift: 0%/0%

Risknivå: se KIID för mer info
Förvaltare: Mattias Martinsson
Jämförelseindex: MSCI FM xGCC IMI Net
Bankkonto: SEB 5851-1078355
ISIN: SE0004211282
PPM: 861229

FÖRVALTARE

Mattias Martinsson (Ansvarig förvaltare)
mattias.martinsson@tundrafonder.se

Mathias Althoff
Shamoon Tariq

NYHETSUPPDATERINGAR

Varje månad publicerar vi en uppdatering med kommentarer och analyser av marknadens och våra fonders utveckling den gångna månaden.

Anmäl dig här eller läs senaste uppdateringen samt äldre utgåvor i arkivet.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyr, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-5511 4570