Sustainable Frontier

Per den 6 november fusionerades Tundra Frontier Opportunties och Tundra Sustainable Frontier och de sammanlagda tillgångarna förvaltas nu under namnet Tundra Sustainable Frontier Fund. Läs mer här.

 

”I Nigeria, Pakistan, Vietnam och Bangladesh bor det fler människor än i EU men det samlade börsvärdet är mindre än hälften av Stockholmsbörsens”

Frontier markets är de nya tillväxtmarknaderna. Länder som Vietnam, Bangladesh, Nigeria och Pakistan är på god väg att upprepa den ekonomiska tillväxtfas Indien och Kina redan genomgått. Utvecklingen drivs av en ung, snabbväxande befolkning som tack vare utbildning blir allt mer produktiv. Infrastrukturinvesteringar, urbanisering, utländska direktinvesteringar och ökad politisk stabilitet kombinerat med ekonomiska reformer bidrar också positivt.

Fonden tillämpar en hållbarhetsanalys i sin investeringsprocess. Fonden investerar ej i produktion och distribution av tobak, alkohol, vapen, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen. Även bolag som bryter mot FN-konventionerna exkluderas, såvida de inte initierar åtgärder inom 12 månader. Fondens hållbarhetsprocess baseras på s k Engagement där Tundra för en aktiv dialog med bolag som brutit mot konventionerna.

Tundra Sustainable Frontier A SEK
20
Mar
2018
Nyheter, Sustainable
Highlights: CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum 2018

“Sri Lanka is a key market for us,’’ said Mattias Martinsson, Tundra’s CIO, in Colombo at the CSE-Tundra Sustainability Forum 2018 on March 5. There are several compelling reasons for…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 4,1% (SEK) under den gångna månaden jämfört med MSCI FM xGCC Net TR (SEK), som steg 3,3%. Fondens största övervikter såsom Egypten, Pakistan, Nigeria och Sri Lanka…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-02

Läs mer...

6
Feb
2018
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2018
FONDEN Fonden steg 5,2% under årets första månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,7%. Fondens största marknader Egypten, Vietnam, Pakistan och Nigeria utvecklades alla positivt samtidigt...
Läs mer...

Tundra Sustainable Frontier Fund har tilldelats pris som årets Tillväxtmarknadsfond 2016 av Fondmarknaden.se med motiveringen ”Fonden förvaltas av en tydligt nischad specialist på frontiermarknaderna och har under året, samt under en längre tid, levererat mycket goda resultat. Utmärkande för bedömningen inom denna fondkategori har varit en justering för enskilda länderfonder med syftet att analysera breda tillväxt- och frontiermarknadsfonder. Med hänsyn till detta samt övriga nyckeltal har vi utsett TundraSustainable Frontier  Fund till årets bästa fond inom kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder 2016.

Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Sustainable A 206.47 SEK 0.0 8.7 9.6 20.5 28.8 106.5 21 Mar 2018
Tundra Sustainable C 20.53 EUR -0.2 7.4 6.8 13.5 19.4 63.1 21 Mar 2018
Tundra Sustainable D 24.35 USD -0.1 11.1 9.3 28.5 - 28.8 21 Mar 2018
Tundra Sustainable F 20.53 EUR -0.2 7.4 6.8 13.5 - 31.2 21 Mar 2018
Tundra Sustainable E 194.35 NOK -0.1 2.6 3.2 18.2 - 24.0 21 Mar 2018

FONDFAKTA

Startdatum: 2013-04-02 (Klass A)
Förvaltningsavgift/år: 2,5%
Insättnings-/Uttagsavgift: 0%/0%

Risknivå: se KIID för mer info
Förvaltare: Mattias Martinsson
Jämförelseindex: MSCI FM xGCC IMI Net
Bankkonto: SEB 5851-1078355
ISIN: SE0004211282
PPM: 861229

FÖRVALTARE

Mattias Martinsson (Ansvarig förvaltare)
mattias.martinsson@tundrafonder.se

Mathias Althoff
Shamoon Tariq

NYHETSUPPDATERINGAR

Varje månad publicerar vi en uppdatering med kommentarer och analyser av marknadens och våra fonders utveckling den gångna månaden.

Anmäl dig här eller läs senaste uppdateringen samt äldre utgåvor i arkivet.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyr, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-5511 4570