Styrelse

Anders Böös

f 1964 Tidigare VD för Drott AB och H&Q AB samt styrelseledamot för Haldex AB, Niscayah AB och Frigoscandia Distribution AB. Styrelseledamot i bl.a. Investment AB Latour, Stronghold Invest AB, Securitas AB, Newsec Property Asset Management AB och Hantverksdata Holding I AB.

Cecilia Seddigh

Grundare och styrelseordförande av Nouxtec AB och styrelseledamot i Styrelsekraft Alumni Stockholm. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. mer än två decenniers arbete i internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia och Odin Fonder samt ledamotsuppdrag i bl.a. Swesif och UpHigh AB.

Erik Saers

F 1960. Tidigare vikarierande Generaldirektör för Finansinspektionen och VD för bl a Avanza Fondkommission och Aktieinvest Fondkommission AB. Därtill erfarenhet från styrelsearbete i flera finansiella bolag, stiftelser och kommunala bolag. Ordförande i Arbrå Hissystem AB, ledamot i Deponova AB och Aktieinvest FK AB.

Gunilla Carlsson

Deputy Executive Director (management and Governance) Assistant Secretary-General of the United Nations, styrelseledamot i Internationella Engelska Skolan AB (publ) och Boxholms Skogar AB. Tidigare bl.a. Sveriges biståndsminister 2006-2013 och vice ordförande i Riksdagens utrikesutskott, rådgivare Afrikanska Utvecklingsbanken, styrelseledamot i NGS Group AB (publ), Gavi (Geneve) och IFS AB (publ).

Göran Lindholm

f 1955 (Ordförande) Idag styrelseordförande Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Tidigare bl a styrelseordförande i Ålandsbanken. Styrelseledamot AudioGuard AB.

Mattias Martinsson

f 1973 (Förvaltningschef, vice VD) (se medarbetare).

Per Axman

f 1961 Tidigare bl.a. ansvarig för private banking och fonder på H&Q samt Carnegie. Styrelseordförande i Roderinno AB, FreezeGuard AB, AudioGuard AB och CleanGuard AB.