Styrelse

Anders Böös, f 1964 Tidigare VD för Drott AB och H&Q AB samt styrelseledamot för Haldex AB, Niscayah AB och Frigoscandia Distribution AB. Styrelseledamot i Investment AB Latour, Stronghold Invest AB, Securitas AB och Newsec AB.

Cecilia Seddigh, mer än två decenniers erfarenhet från flera internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia och Odin Fonder. Grundare av Sparplatsen Sverige AB, styrelseordföranden i UpHigh AB, styrelseledamot i Styrelsekraft Alumni Stockholm och Skipark360 AB.

Erik Saers, f 1960 Tidigare vikarierande Generaldirektör för Finansinspektionen och VD för bl a Avanza Fondkommission och Aktieinvest Fondkommission AB. Styrelseordförande i Edvard Wallanderska Stiftelsen och Finsestiftelsen. Styrelseledamot i Humle Kapitalförvaltning och i Insurello AB.

Gunilla Carlsson, Deputy Executive Director (management and Governance) Assistant Secretary-General of the United Nations. F d Sveriges biståndsminister 2006-2013 och vice ordförande i Riksdagens utrikesutskott. Rådgivare Afrikanska Utvecklingsbanken. Styrelseledamot i NGS Group AB (publ), Internationella Engelska Skolan AB (publ), Boxholms Skogar AB, Gavi (Geneve) samt styrelseordförande i Kolmårdens Insamlingsstiftelse

Göran Lindholm, f 1955 (Ordförande) Idag styrelseordförande Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Tidigare bl a styrelseordförande i Ålandsbanken. Styrelseledamot AudioGuard AB.

Mattias Martinsson, f 1973 (Förvaltningschef, vice VD) (se medarbetare)

Per Axman, f 1961 Tidigare erfarenhet är bl a ansvarig för private banking och fonder på H&Q samt Carnegie. Styrelseordförande i Roderinno AB, FreezeGuard AB, AudioGuard AB och CleanGuard AB.


Våra fonder

Fördjupa dig i våra olika fonder

Medarbetare

Läs mer om vilka vi är

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta oss direkt