4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2019
FONDEN Fonden föll 1,6% under månaden, vilket var i linje med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,5%. Positiva bidrag erhölls primärt från fondens undervikt i Argentina...
Läs mer...

4
apr
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-03

Läs mer...

6
mar
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2019
FONDEN Fonden steg 3,7% under februari, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,8%. Störst bidrag till överavkastningen gav fondens positioner i Egypten samt undervikten i Argentina. Fondens...
Läs mer...

6
mar
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-02

Läs mer...

18
feb
2019
Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
AM WATCH – TUNDRA UTBILDAR BOLAG PÅ FRONTIERMARKNADER I HÅLLBARHET

Danska AM Watch diskuterar ESG med Tundra. Läs hela artikeln här.

Läs mer...

5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019
FONDEN Fonden steg 4,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 6,9%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från vår undervikt i Argentina (3% negativt relativbidrag) då...
Läs mer...

5
feb
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-01

Läs mer...

9
jan
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
Månadsdata Sustainable Frontier – December 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-12

Läs mer...

9
jan
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR Sustainable Frontier – December 2018

FONDEN: Fonden föll under december 5,2%, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 5,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 4,6%. Positiva bidrag erhölls…

Läs mer...

6
Dec
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – NOVEMBER 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-11

Läs mer...