4
okt
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-09

Läs mer...

4
okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden föll 4,5% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 3,1%. De huvudsakliga negativa bidragen under månaden kom från fondens övervikter i Egypten…

Läs mer...

5
sep
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-08

Läs mer...

5
sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2018

FONDEN: Fonden steg 2,9% under augusti, jämfört med MSCI FMxGCC Index Net TR (SEK) som föll 3,4%. Avsaknaden av argentinska innehav var den viktigaste anledningen till fondens överavkastning. Argentina föll…

Läs mer...

20
aug
2018
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable
KOMMANDE HELGDAGAR I VÅRA FONDER

Då flera av våra marknader håller stängt för firandet av Eid al-Adha är Tundra Frontier Africa Fund och Tundra Sustainable Frontier Fund stängda för handel 21-22 augusti, medan Tundra Pakistan…

Läs mer...

9
aug
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-07

Läs mer...

9
aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

FONDEN: Fonden föll 4,4% under månaden jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat. Drygt 3% av underavkastningen kunde härröras från fondens avsaknad av innehav I…

Läs mer...

30
jul
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Tundra Case: Access Bank PLC, Nigeria

Den här publikationen innehåller en kort analys av Access Bank PLC och beskriver deras insatser inom hållbarhet. Tundra äger aktier i Access Bank genom Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra…

Läs mer...

4
jul
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier SEK 2018-06

Läs mer...

4
jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 0,6% medan fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 4,0%. Avsaknaden av argentinska innehav var  den viktigaste anledningen till att fonden klarade sig väsentligt bättre än…

Läs mer...