4
jul
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2019
FONDEN Fonden sjönk 1,9% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,3%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll 12,9% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 14,9%. Fondens undervikt i energisektorn var det viktigaste bidraget och adderade omkring 2,5% relativavkastning...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-06

Läs mer...

4
jul
2019
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JUNI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2019-06

Läs mer...

4
jul
2019
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JUNI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2019-06

Läs mer...

4
jul
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JUNI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-06

Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2019
FONDEN Fonden sjönk 1,8% i maj, bättre än jämförelseindex som sjönk 2,3% (SEK). Undervikten i fastigheter (främst Vingroup-aktier) och dagligvaror (Hoang Anh Gia Lai Group, Hung Vuong Group och Vinamilk)...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2019
FONDEN Fonden föll 3,2% under månaden, jämfört med vårt primära jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,0% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 6,7%. Omkring 3%...
Läs mer...

5
jun
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MAJ 2019
FONDEN Fonden sjönk 4% i maj, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 2,3%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2019
FONDEN Fonden föll 9,1% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 5,3%. Merparten av underavkastningen (3%) kom åter från vår övervikt i cykliska sektorer, primärt...
Läs mer...