4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2018

FONDEN: Fonden backade 3% i april, bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam Net (SEK) som sjönk 5%. Efter en längre tids uppgång vände marknaden och vi såg vinsthemtagningar i framförallt börsens…

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 3,4% under månaden, bättre än jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,5%. Drygt hälften av överavkastningen…

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 1,2% i april, jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK) som sjönk med 0,8%. Fonden fortsatte leverera positiv avkastning trots den politiska turbulensen. Överavkastningen genererades framförallt inom bank…

Läs mer...

4
Maj
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 5,6% i april, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,6%. Den svenska kronan försvagades 4,1% mot USD under…

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
Månadsdata Vietnam – APRIL 2018

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2018-04

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-04

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – APRIL 2018

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2018-04

Läs mer...

4
Maj
2018
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – APRIL 2018

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa _SEK_2018-04

Läs mer...

26
Apr
2018
Nyheter, Sustainable
Rana Plaza – 5 år senare

På femårsdagen av fabrikskomplexet Rana Plazas kollaps i Dhaka presenterar vi här en kort översikt av de åtgärder som vidtagits och exempel på initiativ från klädtillverkare samt utmaningar som återstår….

Läs mer...

24
Apr
2018
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Vietnam
Kommande helgdagar i våra fonder

Tundra Vietnam Fund är stängd för handel den 25 april samt 30 april på grund av lokala helgdagar. Den 1 maj är samtliga Tundras fonder stängda för handel. Se här…

Läs mer...