9
Aug
2018
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JULI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2018-07

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-07

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JULI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2018-07

Läs mer...

9
Aug
2018
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JULI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2018-07

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 3% i juli, sämre än jämförelseindex FTSE Vietnam TR Index vilket backade 2%. Fondens undervikter i dagligvaror (HAGL, Hoang Anh), Verkstad (Hoang Huy, CII) och fastigheter (Novaland)…

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

FONDEN: Fonden föll 4,4% under månaden jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat. Drygt 3% av underavkastningen kunde härröras från fondens avsaknad av innehav I…

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2018

FONDEN: Under månaden föll fonden 1,7%, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan Net TR (SEK) som föll 0,6%. Aktiemarknaden nådde nästan en ny botten för året för att sedermera stiga…

Läs mer...

9
Aug
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2018

FONDEN: Fonden backade 6% i juli, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 3,8%. Fondens stora övervikt mot Egypten och Nigeria förklarar…

Läs mer...

30
Jul
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Tundra Case: Access Bank PLC, Nigeria

Den här publikationen innehåller en kort analys av Access Bank PLC och beskriver deras insatser inom hållbarhet. Tundra äger aktier i Access Bank genom Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra…

Läs mer...

4
Jul
2018
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JUNI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2018-06

Läs mer...