5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019
FONDEN Fonden steg 4,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 6,9%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från vår undervikt i Argentina (3% negativt relativbidrag) då...
Läs mer...

5
feb
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JANUARI 2019
FONDEN Fonden steg 0,9% i januari, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,1%. På landnivå var det övervikten mot Botswana (4%...
Läs mer...

5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JANUARI 2019
FONDEN Fonden steg 7,1% i januari vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI Pakistan Net som steg hela 18,1%. Delar av underavkastningen kan förklaras av avsaknad av aktier inom olja- och...
Läs mer...

5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JANUARI 2019
FONDEN Fonden steg 2,2% i januari vilket kan jämföras med jämförelseindex FTSE Vietnam Total Return Index som steg 4,1%. Utländska investerare var fortsatt nettoköpare och investerade mest i indextunga aktier,...
Läs mer...

5
feb
2019
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JANUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2019-01

Läs mer...

5
feb
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JANUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-01

Läs mer...

5
feb
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-01

Läs mer...

5
feb
2019
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JANUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2019-01

Läs mer...

4
feb
2019
Nyheter, Vietnam
Vietnamfonden stängd 4-8 februari 2019

Börserna i Vietnam håller stängt för firandet av Tet, Kinesiska nyåret 4-8 februari. Ingen handel i Tundra Vietnam Fund under denna period. Fonden öppnar igen den 11 februari.

Läs mer...

9
jan
2019
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
Månadsdata Vietnam – December 2018

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2018-12

Läs mer...