8
Okt
2018
Nyheter, Sustainable
SEMIANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2018

I den här halvårsrapporten beskriver vi vårt arbete inom ansvarsfulla investeringar med fokus på aspekter av miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG) för den första delen av 2018. Tundra bygger…

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – SEPTEMBER 2018

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2018-09

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-09

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – SEPTEMBER 2018

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2018-09

Läs mer...

4
Okt
2018
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2018

SEK:Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2018-09

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden steg 4% i September, klart bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam Total Return som steg 0,5%. Fondens övervikt mot sällanköpsvaror (Da Nang Rubber, Dry Cell & Storage Battery, TNG…

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden föll 4,5% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 3,1%. De huvudsakliga negativa bidragen under månaden kom från fondens övervikter i Egypten…

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden backade 6,1% jämfört med MSCI Pakistan Net som sjönk 2,9%. Det bredare KSE 100 Index backade 1,8% i avvaktan på den nya regeringens plan för att finansiera underskotten…

Läs mer...

4
Okt
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden backade 5,4% i september, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 6,9%. Hittills i år är fonden upp 0,9%, steget…

Läs mer...

19
Sep
2018
Nyheter, Pakistan
Helgdag i Pakistan 20-21 september

Pakistan håller stängt för firandet av Eid Al-adha den 20 och 21 september. Tundra Pakistan Fund kommer då också vara stängd för handel.

Läs mer...