20
Mar
2018
Nyheter, Sustainable
Highlights: CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum 2018

“Sri Lanka is a key market for us,’’ said Mattias Martinsson, Tundra’s CIO, in Colombo at the CSE-Tundra Sustainability Forum 2018 on March 5. There are several compelling reasons for…

Läs mer...

13
Mar
2018
Nyheter, Tundra i Pressen
Daily Mirror, Sri Lanka: ”Sri Lanka is a big bet for us,” says Tundra Fonder

Sri Lanka’s Daily Mirror bevakar vår hållbarhetskoneferens ”CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum 2018.” Artikeln fokuserar på hur högre omsättning på börsen är en förutsättning för att attrahera utländska investerare, och hur…

Läs mer...

13
Mar
2018
Nyheter, Tundra i Pressen
Financial Times, Sri Lanka: CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum Highlights Importance of ESG Analytics

Financial Times, Sri Lanka, skriver om vikten av att implementera ESG-frågor i hela affärsmodellen i en artikel om vår hållbarhetskonferens “CSE-Tundra Sustainability Forum 2018.” Läs hela artikeln här (engelska).

Läs mer...

13
Mar
2018
Nyheter, Tundra i Pressen
Daily News, Sri Lanka: bevakade vår hållbarhetskonferens i Colombo den 5 mars

“Ansvarsfulla investeringar (SRI & ESG) kommer att bli normen,” säger Tundras Mattias Martinsson, och berättar om hur Sri Lanka kan attrahera utländskt kapital genom att förstärka hållbarhetsutvecklingen bland företagen. Läs…

Läs mer...

13
Mar
2018
Nyheter, Tundra i Pressen
Business Recorder: Kontinuitet är nyckeln för Pakistans framtida utveckling: intervju med Tundras Jon Scheiber

Kontinuitet är nyckeln för Pakistans framtida utveckling: intervju med Tundras Jon Scheiber. I samband med en investerarresa träffade Tundras Jon Scheiber Business Recorder i Islamabad, vilket resulterade i en diskussion…

Läs mer...

8
Mar
2018
Nyheter, Tundra i Pressen
Investment Europe: Tundra targets ESG in Sri Lanka

Investment Europe skriver om våra ESG-konferens som nyligen hölls i Colombo, Sri Lanka med nästan 100 deltagare från näringslivet, investerare och intresseorganisationer. Läs artikeln här.

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 6,6% (SEK) i februari, bättre än jämförelseindex som steg 6,0% (SEK). Övervikterna i sällanköpsvaror och bank & finans samt undervikten i dagligvaror bidrog till fondens överavkastning. Flera…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 4,1% (SEK) under den gångna månaden jämfört med MSCI FM xGCC Net TR (SEK), som steg 3,3%. Fondens största övervikter såsom Egypten, Pakistan, Nigeria och Sri Lanka…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2018

FONDEN Under den gångna månaden steg fonden 3,1% (SEK), medan MSCI Pakistan Net (SEK) steg 5,6%. Sällanköpsvaror och dagligvaror bidrog positivt till relativavkastningen under månaden emedan undervikterna i energi och…

Läs mer...

5
Mar
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 4,2% under februari, jämfört med MSCI EFM Africa ex South Africa Net TR Index som steg 4,5%. Fonden erhöll under månaden positivt bidrag framförallt från sina positioner…

Läs mer...